İş Hukuku

Faaliyet Alanları

İş Hukuku, bir tarafının işveren, diğer tarafının işçi olduğu uyuşmazlıklarda uygulanması gereken hukuk dalıdır.

İş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde; öncelikle zorunlu arabuluculuk kanun yoluna başvuru yapılması, tarafların anlaşmaya varamaması halinde ise iş mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Avukatlık Büromuz, hem işçi hem işveren vekilliği sıfatıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, gerek iş akdi devam ederken çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve verimin arttırılması gerekse artık iş akdinin devamının taraflar için çekilmez hale geldiği durumlarda ekonomik hak kaybı yaşanmaması açısından müvekkillerimiz desteklenmektedir.