Ticaret Hukuku

Faaliyet Alanları

Ticaret hukuku, genellikle tarafların ticari işletmeleri ile ilgili vukuu bulan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması gereken hukuk dalıdır.

Aktif ticari hayat içerisinde çek, senet gibi kambiyo senetlerine yada fatura gibi belgelere bağlı alacakların tahsili hususunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, dava ve icra takibi yöntemleri ile alacakların tahsili sağlanmaktadır.

Bunun yanında, işletmeyi ilgilendiren devir, rehin yada sicil gibi resmi işlemlerinde; sözleşme hazırlanması, akdedilmesi gibi özel hukuk işlemlerinde müvekkillerimizin hukuki menfaatleri korunmaktadır.