Tüketici Hukuku

Faaliyet Alanları

Tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, bu ilişkinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hukuku uygulanmaktadır.

Tüketici mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, tüketici mahkemelerinin kurulu olduğu bölgelerde tüketici mahkemeleri tarafından, tüketici mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde ise asliye hukuk mahkemeleri tarafından çözümlenmektedir.

Belli bir meblağın altında kalan dosyalar açısından ise mahkemeye başvurulmaksızın Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunlu tutulmuştur.

Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılmaksızın mahkemelere başvuru yapıldığı durumlarda, hak kaybı yaşanmaktadır.

Tüketici işlemleri, iletişim operatörleri, tatil sözleşmeleri, elektronik eşya alım-satımları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri vb. gibi çok geniş bir alanı kapsamakta olup, hak kaybına uğradığını düşünen müvekkillerimizin hukuki menfaatleri korunmaktadır.