Kamulaştırma Hukuku

Faaliyet Alanları

Kamulaştırma Hukuku, genellikle kamu kurumlarının tek taraflı tasarrufu ile kişilerin mülkiyet hakkına getirdiği kısıtlamalardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıkları ilgilendiren hukuk dalıdır.

Avukatlık Büromuzca, kamulaştırma sürecinde, haksız kamulaştırma kararı alındığını düşünen müvekkillerimizin talebiyle, öncelikle bu kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması, ve nihai olarak iptalinin sağlanması, bu mümkün değilse yada yalnızca kamulaştırma bedelinin alınması talep ediliyorsa; bedelin piyasa rayiçlerinin üstünde ödenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kamulaştırma bedel tespiti ve kamulaştırmasız el atma davalarının takibinde; resmi yazışmaların hızla yapılması, bedelin yüksek hesaplanması, emsal taşınmaz araştırımı ve kamulaştırma bedelinin kısa sürede ödenmesi, özel faizlerin uygulanmasının sağlanması hususlarına özen gösterilmektedir.