İnfaz Hukuku

Faaliyet Alanları

İnfaz hukuku, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı ile birlikte ortaya çıkan sürecin yönetimidir. Günümüzde hapis cezasının kişinin ve çevresinin üzerinde bıraktığı kötü etkilerin azaltılması gerektiği düşüncesiyle birlikte, infaz rejimine hafifletici bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi hükümle birlikte açıklanan infaz rejimleri yanında infaz kurumuna yerleştirilen kişiyi; daha çok kişiyi denetimli serbestlik müdürlüklerine yönlendiren koşullu salıverilme,denetimli serbestlik sistemi ile cezanın infazı usulü gibi açık-kapalı infaz kurumlarından erken tahliyeyi sağlayan hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

İnfaz Hakimliği ve Savcılığı'na talepte bulunarak kişinin kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna ayrılması, nakil işlemlerinin yapılması,izne ayrılması, koşullu salıverilme, 105/A maddesinin uygulanmasının talebi, takibi ve sağlanması işlemleri büromuzca yapılmaktadır.